Kwartaal 3 Week 3

Dawid & Jonathan

VRAE:

Ons lees die storie van hierdie great vriende in 1 Samuel 18 tot 20.

1) Hoekom dink jy is  vriende so belangrik in ons lewens? 


2) Waarom inspireer sulke vriendskappe soos Dawid en Jonathan ons so?

 

3) Watter ander voorbeelde in die wêreld kan jy aan dink van sulke vriendskappe?

 
4) Wat is die belangrikste dinge/waardes/eienskappe wat vriende aan mekaar bind?

5) Diep dink - wat kan jy doen om n vriend soos Dawid en Jonathan in jou vriendekring te WEES?

6) Wanneer laas het jy vir 'n vriend gebid?