Kwartaal 3 Week 4

Dawid - digter & sanger

Lees die week Psalm 23, (en as jy wil lees ook Psalm 4, Psalm 18, Psalm 27, Psalm 62, Psalm 51 en Psalm 139 – EEN VIE ELKE DAG VAN DIE WEEK ).

VRAE:

1. As jy so bietjie nadink oor Dawid se lewe, hoekom dink jy het Dawid soveel gedigte en liedere geskryf?

Psalms is liedere, gedigte en gebede wat beskryf hoe mense God se teenwoordigheid in hulle daaglikse leef ervaar.  

 

2. Wat help jou om God te ervaar en beleef?

 

3. Verkies jy stilte of om saam met ander te wees en saam te bid en te praise and worship?  Beleef jy Hom in die natuur of wanneer jy iemand help? 

 

4. Aan watter ander voorbeelde kan jy dink?

5. Probeer die week jou eie Psalm skryf – Begin deur te dink aan jou antwoord in vraag 2 & 3 & 4 en beskryf hoe JY God ervaar en BELEEF HET.

(OF DALK NIE BELEEF HET NIE!).

6. Hier onder is een van ds.Nico se gunsteling Praise & Worship liedjies deur Retief Burger. Gaan soek jou gunsteling Worship liedjie op Youtube en Whasapp dit vir ds.Nico 083 256 2014