Kwartaal 3 Week 5

Versoeking

Lees: 2 Samuel 11 en 2 Samuel 12 

(Hierdie gee jou 'n kort opsomming van Dawid se "imperfect" verhaal)

 

1) Watter versoekings sien jy in die gedeelte wat Dawid gehad het?  

 

2) Is dit dalk versoekings wat jy ook soms het?
Selfs Dawid, wat so ‘n mooi pad met die Here gestap het, was nie “untouchable” vir versoekings nie.  

 

3) Hoekom dink jy het Dawid daarvoor geval?  

 

4) Hoekom val ons vandag vir versoekings?
 

Het jy geweet selfs Jesus is versoek?  Lees bietjie hoe Jesus teen versoekings baklei in Mattheus 4:1 – 11.

 

5) Hoe kan Jesus se antwoord elke keer van “DAAR STAAN GESKRYWE…” ons help teen versoekings? 

Jesus het die Bybel baie goed geken, daarom weet Hy hoe om daardie kennis in 'n moeilike situasie te kan gebruik. Hoe meer en beter ons die Bybel ken, hoe sterker kan ons staan wanneer versoeking oor ons pad kom.


6) As jy die Set me Free clip kyk wat sien jy raak is die effek van versoekings en sonde op ons lewens?  

 

7) Ken jy daardie vasgevang, “haunting” EN VUILGOED gevoel? (Dalk ook oor iets wat in jou verlede gebeur het.)


8) Wat leer ons uit hierdie verhaal van Dawid se sonde en die Set me Free clip wat ons met ons sonde moet doen as ons so “vasgevang” voel – ook oor daardie sondes wat ons laaaaaaaaank terug gedoen het?  

 

Lees: Psalm 51 om Dawid se reaksie op sy sonde te sien.

Lees: 1 Johannes 1:9 om te sien wat God doen.

Lees:  1 Korinthiërs 10:13 om weer te sien wat God doen.

Lees: Jesaja 1:18 om weer te sien wat God doen.

 

ONTHOU NET GOD KAN ONS SONDES SO VERGEWE dat ons WERKLIJK VRY kan MAAK en VOEL!)
 

DOEN:  

STAP 1: Maak ‘n lys van sondes en versoekings wat vir jou laat voel jy is vasgevang, wat jou “haunt” en wat jou laat voel jy is ‘n stuk VUILGOED!


STAP 2: Raak stil, bid OPREG en vra die Here om jou te help om vry te kom van hierdie dinge wat jou so vasvang  -  ook oor die dinge wat jou dalk “haunt” in jou verlede en jou laat voel jy is NIKS werd nie.


STAP 3: Lees en bid die woorde van Psalm 51.


STAP 4: Skeur of verbrand jou lysie en gooi dit weg.  Lees nou 1 Johannes 1:9, Jesaja 1:18 en/of Psalm 103:8 - 12


STAP 5: Kyk die clip van Falling Plates en GLO en WEET jy is VRY! - m.a.w. VERGEWE JOUSELF, want JESUS HET JOU VERGEWE!


( en as jy dalk in die toekoms weer so vasgevang voel – repeat steps 1 to 5) 😊