Kwartaal 3 Week 7

Salomo

Lees: 1 Konings 4– 61 Konings 8 en 1 Konings 11 – 12  

 

Kyk ook hierdie 2 videos vir oulike opsommings en agtergrond oor hierdie besondere koning: Video 1 en Video 2

 

1) God kom na jou en sê jy kan ENIGIETS kry wat jy vra!!!!  Waarvoor sou JY vra?
 

2) Waarom dink jy het Salomo vir wysheid gevra?

 

3) Wat beteken dit om WYS te wees?  

 

Lees en ONDERSTREEP: Spreuke 9:10 – 12
 

Kyk na die clip “THE CHOICE”.

4) Is dit vir jou ook soms moeilik om WYSE keuses te maak?  

 

5) Hoe kan jy MEER wyse keuses maak?  

 

Lees en ONDERSTREEP: Psalm 119:9 en Prediker 11:9 – 12:1


6) Hoekom dink jy het Salomo, wat so ‘n great begin gehad het, al hoe meer begin afdwaal van die pad wat Dawid, sy Pa geloop het? Dink weer terug aan ons les oor VERSOEKINGS!

 

7) Hoe dink jy kan jou keuses jou soms in die versoeking lei?


8) Watter rol dink jy speel mense in ons lewe as dit kom by keuses?

 

9) Na wie se raad luister jy gewoonlik as dit kom by die KEUSES wat jy maak?

 

10) Wie is mense wat jou kan help om beter KEUSES te maak?

 

Lees en ONDERSTREEP: Spreuke 11:30
 

DOEN: Skryf vir jouself ‘n 5-step AKSIEPLAN neer om jou in die toekoms te help met GROOT Keuses in jou lewe. 

Bv. My plan:

1 – Bid daaroor

2 – Kry raad by Pa/Ma/Dominee/Onnie/Oupa/Ouma

3 – Samel info in oor die verskillende moontlikhede

4 – Gooi alles in ‘n pot en trek looitjies 😉

5 – BESLUIT en STICK WITH IT!