Kwartaal 4 Week1

Daniël en sy 3 vriende

F- FEARLESS (Daniël 3:1 – 30 & Psalm 19) (FAITH)

 

Lees: Daniël 3 in jou Bybel saam met:

Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=vbagqxXnQN8 en

Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=8-5niDFATOM

 

1) Wat is dinge wat jou tans baie bang maak?

Eksamen, volgende jaar, my toekoms, eensaamheid


2) Watter invloed het hierdie vrese op jou lewe?  

 

3) Watter invloed het hierdie vrese op jou geloof

Vrese laat my vrae vra oor God en of ek regtig op Hom kan vertrou – dit laat my twyfel, en maak dat ek nie “commited” is oor my geloof nie. Vrese steel my hoop en lus vir die lewe – ek is bang om dinge te probeer want ek is bang ek FAIL en dit laat my soms moedeloos voel – want wat help dit om te baklei – jy gaan in elk geval net foute maak en verloor!
 

4) As jy Daniël 3:1 – 6 lees wat sou jou bang maak op daardie oomblik as jy deel van die mense was?  

Vrees vir die dood, uitgesluit te word, spot oor my geloof, mense gaan nie van my hou nie.


5) AL die mense om die drie ouens val -  net hulle drie staan daar regop.  Waarom dink jy staan hulle terwyl almal val?  

 

6) Sou jy sê hulle is FEARLESS?
 

Lees: Daniël 3:16 – 18

 

7) Wat dink jy van hierdie antwoord van die drie manne?


8) Waarom dink jy was Sadrag, Mesag en Abednego so vreesloos?

 

Lees: Daniël 1 vir so stukkie agtergond. 


Die drie manne was saam met Daniël jong ouens gewees wat heeltemaal uit hul “comfort zones” gevat is en van die begin af moes hulle 4 vreesloos opstaan vir waarin hulle glo.  Daniël en sy vriende het nie die konin g se kos en wyn gedrink nie, hulle het gereeld gebid en stiltetye gehou (Kyk na Daniël 6:11) en dit het hulle die moed en krag gegee om so op te staan en FEARLESS te wees!

Lees: Psalm 19:8 – 15

 

9) Hoe kan gereelde Bybelstudie/Stiltetyd jou help om FEARLESS te wees?

Gereelde stiltetyd help om God te leer ken en met Hom te gesels oor wat in my hart aangaan.  Dit gee my ook tyd om by die Here krag en hoop te kry)
In die fliek Divergent (BAAAAAIE COOL MOVIE REEKS!) kry ons ‘n gemeenskap wat opgedeel word in klomp groepe (Factions) op grond van hulle gawes en talente en menswees.  Mense wat nie keuses maak nie word uitgeskuif in ‘n groep wat hulle die “Factionless” noem.   Een van die hoof “factions” is die DAUNTLESS – mense wat nie bang is nie en wat die gemeenskap beskerm en met hul heldedade inspireer.  Maar die jong mense wat “Dauntless” is moet steeds ‘n keuse maak om te “jump”.  Kyk gou hierna https://www.youtube.com/watch?v=mkP8AR-8N4s.


Om te glo beteken ons is ook DAUNTLESS (‘n ander woord vir FEARLESS!) soos hierdie drie vriende by die vuuroond – nie bang nie, nie skaam nie – al weet ons nie wat voorlê nie – ons “JUMP” in geloof – want ons weet WIE ons sal vang...en selfs al “vang” Hy ons nie – ons WEET die Here is BY ons!  Watter ander mense in die Bybel kan jy aan dink wat ook so FEARLESS geleef het? (Dawid, Paulus, Abraham, Moses, Joshua, Gideon, Rut...daar is baie!)


10) Hier was DRIE VRIENDE wat SAAM gestaan het – Hoe kan vriende jou help om meer FEARLESS te wees?  

Moedig mekaar aan om te bly glo, begin SAAM stukkies in die Bybel te lees en daaroor met mekaar te gesels, saam te bid, saam te staan as ALMAL van VREES val!
 

DOEN:

Oefen om “anders” te begin Bybel lees:

Wat het nodig:

> Bybel – Enige vertaling wat met jou “connect”
> Stukkie Papier&Pen/potlood
> Om en by 10 minute van jou dag – oefen om die tyd langer te maak soos jy groei! 
> ‘n Stil plekkie
> As jy wil – ‘n kers en musiek
 

Hoe werk dit

(NB - die tyd is net ‘n riglyn – moenie dit afjaag nie, as jy meer tyd wil gebruik – WEES FEARLESS en vat jou tyd!):

> Raak rustig en stil, steek ‘n kers aan en wees stil vir 2 minute
> Lees ‘n stukkie in die Bybel 3 keer deur - moenie lang stukke lees (nie langer as 10 na 15 verse) nie – begin by Psalm 19 – (4 na 5 minute)
> Merk woorde/sinne/frases wat vir jou tref
> Sê die woorde, frases wat jou getref het vir jouself 3 keer...laat dit in jou gedagtes bietjie vatplek kry en vra jouself af wat wil die Here vir jou sê met dit wat jy gemerk het.
> Wat wil jy vir die Here sê – bid/praat jou hart leeg (2 minute)
> Raak weer stil vir 2 minute en probeer hoor wat die Here vir jou sê
> As jy iets gehoor/beleef het skryf dit neer

32fb0fca170d9a3a22fb02d0ab506294.png