Kwartaal 4 Week 2

Daniël in die leeukuil

A - ALLMIGHTY (FAITH)

 

Lees: Daniël 6 in jou Bybel saam met:  

Video: kies hierdie skakel

 

1) Maak gou jou oë toe.  As jy aan God dink watter prentjie sien jy?


2) Dink jy jou prentjie sit God dalk in ‘n boksie?  Dat Hy bietjie “ingeperk” word?

 

Kyk: kies hierdie skakel  

 

3) Hoe help die “clip” jou om anders oor God te dink?  

God is baie groter as my prentjie en alhoewel dit moeilik is om Hom te verstaan is dit moontlik om Hom te ken!  Jesus wys ons dat God in ‘n baie spesiale verhouding met ons staan – HY HET ONS LIEF!


4) Verstaan jy altyd jou ouers of onderwysers?  Hoekom nie?  Is dit moontlik om jou ouers (of enige grootmens ) lief te hê selfs al verstaan jy hulle nie? Hoe?

Deur hulle te leer ken en ‘n pad saam te begin stap leer ons meer oor mekaar en van mekaar en so raak ons liewer vir mekaar en begin ons mekaar verstaan – die key woord is ‘n VERHOUDING!


5) As God dan so groot en eintlik onverstaanbaar is – kan ons dalk nou wonder hoe “connect” ek met Hom? Wanneer het jy regtig God BELEEF?  Waar was dit?  Wat het gebeur?  Hoe het jy gevoel daaroor?  Het jy al weer sulke oomblikke beleef?


Elke mens “Connect” en beleef God anders – en dit is nie verkeerd nie, want Hy het ons almal gemaak en ons elkeen uniek gemaak!  Hy het in ons almal ietsie geplaas – noem dit maar ‘n vlammetjie of passie wat Hom soek.  Partykeer brand daardie vlammetjie sommer ekstra warm as jy na die sterre kyk of stil by die see sit, soms as jy ‘n mooi song hoor en saamsing, soms as jy tussen jou vriende is, ander kere as jy dalk in die kerk sit en na ‘n preek luister.  Hierdie vlammetjie noem ons ‘n spiritualiteit.  As jy wil weet waar jy met God “connect” moet jy bietjie gaan dink oor waar en wanneer jy daardie warm passievolle brand gevoel beleef het.  Kliek op die link om uit te vind wat JOU Spritualiteit is - https://dinkjeug.co.za/wat-is-my-spiritualiteit-tipe/

 

6) God het darem nie net vir ons ‘n spirirtualiteit gegee nie, maar Hy gee ook vir ons ALMAL “tools” om ons te help om op ‘n eenvoudige manier met Hom te “connect” en Hom te leer ken - Uit Daniël se storie sien ons dat Daniël 3 keer op ‘n dag gaan bid het. Gebed is saam met ons Stiltetyd ‘n manier om met hierdie amazing God te “connect”. Hoe sal jy gebed beskryf?

Hierdie cool clip gaan jou help om op lekker maklike manier om oor gebed te dink – https://www.youtube.com/watch?v=QVHUx_EJnUs
 

7) Hoekom is gebed soms vir ‘n mens moeilik?  

Ons weet nie altyd wat om te bid nie of ons voel ons is dalk nie “heilig” genoeg nie. Soms is ons kwaad vir die Here en wil nie met Hom praat nie. 


8) Gebed is nie veronderstel om moeilik te wees nie.  In die diepste wese is gebed ‘n gesprek met ons en God – intiem en opreg!  Lees bietjie die Message vertaling van Mattheus 6:5 – 13.  Maak vir jou 3 of 5 gebedswaardes uit die gedeelte waarmee jy graag wil begin bid!

Byvoorbeeld: Simplicity (Eenvoudig), Nie “Role-play”(Opreg), stil plek, Fokus op Hom, Intiem en persoonlik (Ek praat met my Hemelse Pappa wat my liefhet en ken)


9) Hoe het gereelde gebed vir Daniël gehelp?

Gereelde gebed het Daniël gehelp om uit te staan bo die res van die mense om hom. God het hom gehelp om wyse besluite te maak in sy lewe en ook wyse raad te gee aan die koning. Gebed het hom ook gehelp om te bly vertrou en te help onthou Wie God is in Sy lewe.  Toe die mense jaloers begin raak op hom het gebed hom ook gehelp om om vas te hou aan die waarheid en die Here se wil. Gereelde gebed is iets baie belangriks – selfs Jesus het gereeld Homself afgesonder en gaan bid!


10) Is daar ander voorbeelde in die Bybel of in jou lewe waaraan jy kan dink waar mense gebid het en hoe gebed hulle gehelp het?

Daar is baie voorbeelde – omtrent AL die Psalms, Jesus het gereeld gebid, maar Sy gebed in Getsemane en die vrede wat Hy gekry het daar bly vir my awesome, Paulus bid baie keer in sy briewe, Petrus bid, Dawid bid, Moses het met God gepraat soos iemand met sy vriend (Eksodus 33:11)...!
 

Doen:

Onthou jy verlede week se 10minute Bybelstudie manier.  Doen die week so stiltetyd deur Psalm 25 te lees. Deel die Psalm vir jou op in 3 dele –

Psalm 25:1 – 7

Psalm 25: 8 – 14

Psalm 25:15 – 22

 

Kry elke dag wat jy ‘n stukkie doen net EEN vers uit die stukkies, leer dit, onthou en gaan BID daardie vers deur die dag – ten minste drie keer!

 

Opsioneel: Begin ‘n gebedsjoernaal - In jou stiltetyd skryf jou Gebedswaardes in ‘n boek neer en skryf dit waarvoor jy vra en dankie sê elke dag neer.