Sosiale Media & Bemarking

Sosiale Media & Bemarking


In die "goeie ou dae" het mense tydens 'n erediens gehoor wat in en rondom die kerk gebeur. Maar met vandag se besige wêreld is dit 'n groter uitdaging om te verseker dat almal in jou gemeente bewus is van waarmee die gemeente besig is en hoe hulle betrokke kan raak.

En wanneer daar mooi dinge gebeur wil jy die boodskap kan versprei sodat dit kan opbou en inspireer.

Tans gebruik ons 5 hoof maniere:

1) Faceook

2) Mail Chimp eposse

3) Webtuiste

4) Mooi Plakkate vir Vleisfees, Moedersdag, Gebedsdae ens

5) Neem mooi fotos by geleenthede

As jy 'n passie het vir enige van die - kom help ons asb. Dit sal verkies word dat jy reeds 'n agtergrond in die areas het of bereid sal wees om self-studie te doen. 

Mat 5:14-16 

“Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie;
ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie maar op 'n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.”