Diensverhoudinge

"God is tog nie 'n God van wanorde nie, maar van  orde  en  vrede " 1 Kor 14:33

Hierdie groep poog om sake rakende werksverhoudinge, dienskontrakte, vergoeding, voordele, te kontroleer SODAT dienslewering van betaalde amptenare vlot verloop.

 

Dit is hulle verantwoordelikheid om te sorg dat die implementering van arbeidswetgewing korrek plaasvind.

 

Bepaal ook wanneer verlof van dominee en ander werknemers geneem sal word. Sien om na die bestuur en geestestoestand van alle werknemers van NG kerk Buffeljagsrivier, insluitend die dominee.