Ontdek jou gawes

Talente is iets waarmee jy gebore word, bv om mooi te kan teken, goed te kan sing, sport te kan beoefen, ens.  Genade gawes is geskenke wat die Heilige Gees jou gee om mense te kan dien en sodoende God se liefde met ander te deel.  Bid en kyk hoe jy jou talente, genade gawes en aangeleerde vaardighede kan gebruik om God te dien.

Laai hier die Genadegawes Vraelys in en vind uit wat jou Genade Gawes moonltik is.

As jy wil uitvind waar of hoe jy dit in die kerk kan gebruik gaan soek iets by ons gemeente se Bedienings of kies iets op die Hartjie.

 Administrasie:  Jy help mense om doelwitte te stel, en kan mense help beplan hoe hulle daardie doelwitte kan bereik. Jy hou daarvan om volgens ‘n program te werk, jy geniet feite en/of syfers en maak seker dat doelwitte en idees realiseer. (I Korintiërs 12:28; Romeine 12:8; Handelinge 6:1-7)

 Kunste:  Jy geniet dit om deur jou kunstige en kreatiewe handewerk God se koninkryk uit te brei. (Eksodus 31:3-11; Esegiël 27:4; I Kronieke 4:14)

Werkmanskap: Jy dien God deur jou hande te gebruik om herstelwerk of nuwe werk aan God se kerk te doen.

(II Kronieke 34:9-13; I Kronieke 4:14; Esegiël 27: 4-9)

 Bemoediger:  Jy het ‘n passie vir mense en bemoedig, troos en help mense met jou warm woorde en bystand.  Mense vind vrede en genesing omdat jy God se liefde met hulle deel. (Romeine 12:8; Handelinge 14:21-22; Hebreërs 10:25)

 Evangelisasie:  Jy geniet dit om die goeie nuus van Jesus se liefde met ander te deel, sodat hulle ook deel kan hê van Sy koninkryk. (Efesiërs 4:11; Handelinge 5:12; Handelinge 8:5-8; Handelinge 13:42-43; Handelinge 11:20-21)

 Fasiliteerder:  Jy dien ander deur te luister en te deel. Jy geniet dit om in groepe te werk, en voel verantwoordelik vir die geestelike groei van mense in jou groep en stap ‘n pad saam met hulle. (Efesiërs 4:11; I Tessalonisense 5:12; Handelinge 20:28)

 Geloof:  Jy is altyd positief en optimisties, dit is aansteeklik. Jy weet dat God ‘n plan het groter as wat ons besef, en dat dinge sal uitwerk volgens God se wil. Jy lewe vreesloos, al probeer omstandighede jou terughou, want jy lewe tot eer van God. (I Korintiërs 12:9; Romeine 4:20-21; Handelinge 27:21-25) 

 Skenker:  Jy geniet dit om jou tyd, huis, geld, toerusting, wat ookal nodig is, te gee sodat God se werk voortgesit kan word. (Romeine 12:8; Markus 12:41-44; Maleagi 3:10; II Korintiërs 8:1-7)

Helper: Jy gebruik jou talente om ander mense te help, maak nie saak of dit persoonlik of in die kerk is nie. Jou fokus is om mense te help. Jy geniet dit om hulle kennis of vaardighede te leer en so ook hulle geloof te help groei. 
(I Korintiërs 12:28; Romeine 16:1-2; Markus 2:3-4) 


 Gasvryheid:  Jy geniet dit om mense tuis en op hulle gemak te laat voel, jy geniet dit om mense by jou huis te hê en voel goed as mense hulle tyd saam met jou geniet. (I Petrus 4:9-10; Handelinge 16:15; Johannes 1:5-8)

 Kennis:  Jy hou van lees en ontdek, jy analiseer en bevraagteken opinies en soek antwoorde op vrae.  Informasie is vir jou baie belangrik.  Kennis is belangrik vir die groei van Christus se liggaam. (I Korintiërs 12:8: I Korintiërs 13:2)

 Leierskap:  Jy kan klein doelwitte opstel om langtermyn planne te bereik. Jy werk ook goed saam ander, en kommunikeer hierdie doelwitte op so ‘n manier dat almal deel het en weet dat hulle saam werk om God se plan en visie te bou. (Romeine 12:8; Hebreërs 13:17; Handelinge 7:10)

 Genade:  Jy toon opregte empatie teenoor ander wat deur moeilike tye gaan, en doen dade om God se liefde te deel. (Romeine 12:8; Handelinge 9:36; Lukas 10:33-35)

Musiek - instrumenteel: Jy geniet dit om God se naam te loof en prys deur jou musikale talent te gebruik. Jou passie help ook ander om God te loof en prys. (I Kronieke 16:42; Psalm 150:4-5; Isaiah 38:20)

 Musiek - sang:  Jy gebruik jou stem om God te loof en prys. Die woorde wat jy sing is ook ‘n manier om God se liefdes boodskap te deel. (Kolossense 3:16; II Kronieke 5:12-13; Nehemia 12:42; Jakobus 5:13)

 Gebed:  Jy verstaan hoe belangrik gebed is, en bid dikwels deur die dag vir ander mense en bid en wag op God vir spesifieke antwoorde. (Kolossense 4:12; Handelinge 6:4; Handelinge 12:5, Efesiërs 6:18) 

 Diensbaarheid:  Jy is skerp om te sien waar daar hulp nodig is, en staan nie terug vir harde werk nie. Jy geniet dit om saam met ‘n span te werk en so God se koninkryk te bou. (Romeine 12:7; II Timoteus 1:16-18; Romeine 14:18-19)

 Leer:  Jy geniet dit om kennis met ander (volwasse of kind) te deel op so ‘n manier dat hulle nader aan God sal groei. (I Korintiërs 12:28; Romeine 12:7; Efesiërs 4:11; Handelinge 20:20-21)

 Wysheid:  Mense deel gewoontlik hulle probleme met jou omdat jy na hulle luister en saam met hulle na antwoorde soek. (I Korintiërs 12:8; Handelinge 6:3-10; I Korintiërs 2:6-16)

 Skryf:  Jy geniet dit om jou gedagtes en idees neer te pen (per epos, teksboodskap of sosiale media) met die hoop dat iemand anders ook betekenis daaruit sal vind. (Fillipense 3:1; Juda 3:1, Jakobus 5:13) 
 

Weet nog steeds nie waar jy kan help nie? Soms is die beste manier om uit te vind waarvan jy hou en waarmee jy goed is - om enige plek te begin.

Laat die hartjie jou hiermee help -