"Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend." Fil 4:6

Hierdie groep het 'n gawe en passie vir Gebed.

 

Hulle maak die gemeente bewus van geleenthede soos en help reël aan die Gebedsweek, Biddag vir vroue, Wêreldbiddag ens.

 

As daar die behoefte is kom hulle soms bymekaar om te bid vir die gemeente, die dorp, sy mense, ons regering ens.

Kontak: Anna-Lucia Steven - 082 923 6856

Show More