Geldsake

"Jy moet jou tiende opsy sit vir God, sodat jy kan leer om die  Here jou God  altyddeur te eer" Deut 14:23

Bestuur gemeente se inkomste, beleggings en uitgawes as rentmeester

 

Begroting, advisering, opstel van finansiële state 

 

Bestuur en Begroot die finansiële aspekte vir eiendom en terrein se onderhoud 

 

Hierdie word alles goedgekeur deur die kerkraad

 

Hou ‘n  oog oor alle ontvangste en uitbetalings van gemeente fondse deur die loop van die jaar en sorg dat dit binne  begroting plaasvind

 

Help met begroting en bestuur van fondse by geleenthede soos bv Vleisfees.

BANKBESONDERHEDE