top of page

Groei-Groep

Stuurman

Verhoudings

JESUS IS MY STUURMAN - WIE IS JOUNE?
  
Ysbreker:
1) Soos wie wou jy graag gewees het toe jy jonk was? Wie was jou held?


Praat saam:
1) Wanneer is iemand “suksesvol”?

2) Wanneer is iemand ‘n “rolmodel”?

Lees saam: 

Filippense 3:7 – 14

Filippense 4:4 – 9

 

1) Hoe dink die wêreld oor “rolmodelle” en “suksesvolle mense”?

2) Wat sê die Bybel (God) oor “rolmodelle” en “suksesvolle mense”?


3) Hoe was Jesus 'n Stuurman gewees?

Liefde vir mense, Hy was ‘n dienende leier deur voete te was en aan ‘n kruis te sterf, Jesus help mense om “sukses” in God te soek en nie in goeters en dinge nie – kyk wie was Sy dissipels en vriende en hoe Hy hulle gehelp en bemoedig het.  Hy was NOU betrokke by mense se lewens en het selfs “suksesse” saam met hulle gevier – ook Sy eie oorwinning oor die dood vier Hy saam met mense! Hy is die volmaakte Stuurman!

 

4) Wat moet ons doen om Jesus as Stuurman te ken?

>> Ons moet 'n ware verhouding met Jesus na-jaag.

>> Ons moet Die Woord ken en bestudeer.

>> Alles wat ons doen moet draai rondom Christus. 

5) Hoe moet ons maak om 'n stuurman vir ander te kan wees?

Om ‘n stuurman te wees beteken nie net jy motiveer en moedig aan en stuur nie, JY DIEN OOK, jy is die “bootslaaf”.  

 

6) Hoe kan jy jou man/ vrou/ gesin/ familie/ vriende/ groep dien?  

Filippense 4:8 dwing ons om op die mooi te fokus wat Jesus in ons lewe bring – positief te leef!  NB - Dit roep ons nie op om onrealistiese optimiste te wees nie – maar om God te soek in alles en Sy mooi raak te sien!  

 

As “bootslawe”(stuurmanne) moet ons soos vers 9 sê mekaar “leer” deur voorbeeld (“en gesien en gehoor het”), moet ons ons oog gevestig hou op Jesus ons Stuurman en Sy voorbeeld volg!

6) Wat trek vandag jou aandag af van Jesus, die Stuurman?  

Onthou:

Om iemand te kan ken moet jy 'n verhouding met hulle hê. En om werklik 'n verhouding met iemand te kan hê moet jy tyd saam hulle spandeer.

Maak seker jy spandeer genoeg tyd saam met God.

Bid Saam:

Bid dat die Here julle as groep/kring/familie/gesin sal help om op Hom te fokus as JOU Stuurman en julle daardeur stuurmanne vir mekaar te wees.

Leef saam:

Eet iewers die week saam aan tafel en hoor wat almal hartseer of moeg maak. Probeer deur julle daar wees en omgee en voorbeeld wees die week die mense om jou tafel te help fokus op die dinge wat Fil 4:8 ons uitdaag om te doen.  As julle klaar geeet het laat iemand aan die tafel Psalm 23 lees en gesels dan om die tafel waar Jesus die week julle Herder en julle Stuurman kan wees.

Lees ook: (as daar tyd is)

Anders as die ander atlete, roei roeiers met die rug na die eindpunt.  Anders as die ander atlete, is hulle oë gevestig op die stuurman (die coxswain) en nie die eindpunt nie.  

 

Die Stuurman is die motiveerder vir die res van die roeiers, hy is ook die een wat die kano moet stuur, hy gee die pas aan dat niemand uitsak nie en hy aanvaar volle verantwoordelikheid vir die veiligheid van die span!  Dit is ook interessant dat die woord coxswain ook letterlik beteken die bootslaaf.  


Die “cox” is OP die boot die een wat lei en stuur en moed inpraat en staan nie soos die coach op die wal en skree nie…nee die coxswain, die Stuurman is daar BY die res van die span op die boot.

bottom of page