top of page

Menswaardigheid

Menswaardigheid

Week 1: Menswaardigheid (les 1 van 5)


Ysbreker: As jy in Fear Factor was, wat sou jy nie kon eet of doen nie?


Open met Gebed


Vraag: Wat moet iemand doen om jou te laat voel hulle respekteer jou as mens?
Noem: Ons is so gefokus op ons eie regte dat ons nie meer respek vir mekaar se Menswaardigheid het nie. Ons is meer bekommerd oor projekte, resultate en ons eie finansies, as oor hoe ons optrede dalk iemand se menswaardigheid aantas.

 

Vraag: Wanneer voel jy, jy het iemand menswaardig behandel? Wat is die vereistes vir jou optrede?

Lees: Johannes 13:1-20 > Jesus was die voete van sy dissipels

Vraag: Wat leer ons by Jesus oor menswaardigheid?
Noem: Jesus wys Sy liefde vir sy dissipels deur hul voete soos ‘n slaaf te was. So stel Hy vir ons ‘n voorbeeld om ander met menswaardigheid te hanteer en bo alles lief te hê.
Noem: Hy was ander se voete al verdien hulle dit nie. Jesus is bereid om ‘n minderwaardige rol in te neem sodat Hy ander kan opbou. Al weet Hy hulle gaan Hom teleurstel en verloën. Meer as een keer.


Vraag: Hoe hanteer Jesus ander mense met menswaardigheid deur my?
Noem: Dalk het God jou op aarde gesit om ‘n verskil in iemand anders se lewe te maak. Dalk is jy die wonderwerk waarvoor iemand al lankal voor bid.

 

Noem: Oor die volgende 4 weke gaan ons die eienskappe van menswaardigheid bespreek wat God by ons wil sien:
1) Liefde
2) Luister
3) Omarm
4) Respek

Die eerste ding wat ons moet besef is dat ons almal op verskillende maniere liefde betoon en ervaar.

 

Doen nou die toets om te sien waar jy pas. (neem ontrent 20min.)

Laai toets af

 

Elke persoon kan sy eie totale optel en die blad ingee. Die resultate word volgende week bespreek.

 

Sluit af met Gebed
 

Hierdie was les 1 in 'n reeks van 5 lesse:

Les 1: Menswaardigheid (hierdie les)

Les 2: Liefde

Les 3: Luister

Les 4: Omarm

Les 5: Respek

MenswaardigheidPosters_Menswaardigheid rev2.jpg
bottom of page