ohana.jpg

Coffee Shop

   

"Ohana means family. Family means nobody gets left behind or forgotten."

 

Die kerk is ‘n geloofs FAMILIE – ‘n plek van CONNECTIONS! – Ontdek JOU plek!

 

Praat Saam:

1) Wat maak jy van die quote?  

Hoe help die quote ons as jy dink aan “connections” met mense?  

En met God?

    
2) Waar is PLEKKE waar jy NET JOUSELF kan wees?

  
3) Wat wil die video ons vertel oor “OHANA”? 

    

4) Is daar plekke waar jy regtig met God “connect”? Waar?

    
5) Waar het Jesus oral met mense “connect”?  

Kan julle aan ‘n paar plekke dink?  (‘n Paar vbe…Sinagoges, die tempel (Die kerke van daardie tyd!), etenstafels, op die pad, buite in die natuur, binne huise).

  
6) Wanneer Jesus mense ontmoet het en met hulle “connect” het was dit soms gewone, alledaagse plekke wat “heilige” plekke word.  By sulke ontmoetings breek mense se maskers en mure en wys hulle elke keer wie hulle REGTIG is.  Stem jy saam?  (Dink aan Saggeus, die vrou in Lukas 7, Bartimeus die bedelaar, die man op die draagbaar, die seuntjie met die brood en vissies.)

 

4) Is daar plekke waar jy regtig met God “connect”? Waar?

​​

Lees saam: 

Johannes 4:4 - 21

>> Wat hoor jy oor hierdie spesifieke plek en hierdie ontmoeting?

 

>> Wat wil dit vir ons sê oor ONTMOETINGS (“connections”) met mekaar?

 

>> En ‘n ontmoeting met God?

 

Doen: 

Nooi die week 'n vriend of een van jou ouers vir 'n koffie. En doen die moeite om te connect.

 

Starbucks, die Amerikaanse coffee shops se motto is: “ It’s not about coffee, its about connection!”  

 

Hoe kan ons as JEUG die kerk help om ‘n plek van “connection” te wees?  Met mense en met God?

 

Onthou:

Die kerk & Sondagskool behoort ‘n plek te wees waar JY voel jy is DEEL van God se familie. Niemand behoort te voel hulle word agter gelos nie.  Onthou dit en help dat ander ook deel voel van God se familie.

Terug na ander Praatpapiere

Barna_Loneliness_chart_v3.jpg
Barna_TechWise_Value_charts_v23.jpg