KALENDER

31 Jan - Gemeente Piekniek

25-27 Jan - Week van Gebed

5 Maart - Wêreldbiddag vir Vroue

6 Maart - Wêreldbiddag vir Mans

22 Maart - Familie stap

2 April - Goeie Vrydag Nagmaal

16-19 Mei - Pinkster

23 Mei - Pinksterfees

16 Oktober - Vleisfees

26-28 Nov - Gemeente Kamp

28 Nov - Kerssangdiens