KALENDER

12 Jan - Gemeente Piekniek

27-29 Jan - Week van Gebed

6 Maart - Wêreldbiddag vir Vroue

7 Maart - Wêreldbiddag vir Mans

20-21 Maart - Familie stap

10 April - Goeie Vrydag Nagmaal

24-27 Mei - Pinkster

31 Mei - Pinksterfees

10 Julie - Vleisfees

25-27 Sept - Gemeente Kamp

29 Nov - Kerssangdiens

November 2020
November 2020
Desember 2020
Desember 2020