Hoe wil ons gemeente dit regkry?

 

1) Groei Groepies 

2) Wyke (enige kerkraadslid) 

3) Bedienings 

 

Skakel by een van hierdie drie groepe in. Elk van hierdie groepe het 'n leier wie se verantwoordelikheid dit is om seker te maak dat daar aan lidmate se behoeftes voldoen word.

As ons as gemeente nie vir mekaar kan omgee nie, verstaan ons nie God se liefde en boodskap nie. 

 

 Hierdie taak is nie uitsluitlik die dominee sn nie. Dit is ons almal se verantwoordelikheid.  God en ons geloof gaan oor meer as Sondae se Erediens en een huisbesoek in 'n jaar.  

Wie se taak is dit om vir ander te sorg en om te gee? Dit is ons elkeen se taak om vir die ander om te gee. 

 

God sê ons kan Hom geen offer bring as dinge met my buurman nie reg is nie. Onvoorwaardelike liefde is wat God in ons probeer vestig.