SILWERKRUIN  KLUB  VIR  BEJAARDES

Du Toits-rus 

 

Sedert die stigting van die klub in 2002,  is die gemeente betrokke.   Die klub bestaan afgetrede werkers uit die bruin gemeenskap ongeag hul kerkverband.  Ons doel is om mekaar geestelik te versterk en uit te stuur met ‘n lied in die hart.

 

Elke Vrydag,  onder bestuur van leiers wat hul self gekies het,  word verskillende onderwerpe behandel en raad gegee.   Soms word een of ander handwerk-aktiwiteit ook aangeleer.  Al kan ‘n paar nie lees nie,  doen ons ook Bybelstudie deur middel van vrae wat insig na vore lok.

 

Tans bestaan die klub uit 18 lede.  Die Kom Nader  Dienssentrum verleen hulp en ondersteun die klub in baie opsigte met die aanbied van speletjies en ander programme.

 

Nie alleen word bejaardes aktief besig gehou nie,  maar is hulle ook oortuig van ‘n ewige lewe wat na die dood wag. 

 

Vrydae klublede nuwe krag en gaan met vreugde terug huis toe.  Hulle voel toegerus om ook probleme in hul eie gemeenskap aan te spreek en mense volgelinge van Jesus te maak.

 

(Besoek ons of neem ‘n tee-beurt  -  Vrydae 10:00 by munisipale kantoor  Du Toits Rus oorkant St Lukes kerk)