Skakel met ander gemeentes

Help kontak hou en skakel met ander gemeentes en groepe mense in Buffeljags en Swellendam area. Dit kan strek van saam kuier, te help met ontwikkeling of om saam na eredienste toe te gaan.

Kontak Ds.Nico 083 256 2014