Pinkster op Patmos:

Die briewe aan die 7 gemeentes in Klein-Asië